A papi nőtlenségről

Beküldte Kiss László - 2014. ápr. 27. 06:52
Téma: 

 Európa 2000 éves kultúrájának alakulásában meghatározó szerepe volt a kereszténységnek, ezen belül a római katolikus egyháznak. A szeretetalapú emberi élet a legnagyobb hatású és legtartósabb szellemi áramlat az emberiség történetében, aminek vitathatatlanul élenjáró közvetítője a katolikus egyház. Ugyanakkor a katolikus egyház ősi jellegéből fakadó évezredes hagyományai miatt ma már tele van belső ellentmondásokkal. Az egyház legvitatottabb intézkedése a máig fennmaradt papi cölibátus, a papok házaséletének tiltása.

A jelen kor egyházai az istenhit közvetítése mellett szociális feladatokat is ellátnak. Segítik az elesetteket, lélekápolást végeznek, életvitelre vonatkozó tanácsot adnak híveiknek. A szociális munka egyes területein valóban többet tud nyújtani az a személy, akit nem köt a családja, akit nem terhel gondokkal saját gyerekeinek fölnevelése, de hogyan lehet hiteles egy olyan tanácsadó, aki maga nem él teljes életet?

Hitelesen ad gyereknevelési tanácsot az a személy, akinek nincs gyereke, nincs gyereknevelési tapasztalata? Hitelesen ad házaséletre vonatkozó tanácsot az, aki sohasem élt házaséletet? Egészséges lelkű tud maradni egy olyan fiatal férfi, aki nem élheti ki szexuális vágyait? Talán éppen a szexuális vágy természetes kielégítésének hiánya okozza az utóbbi években napvilágra került, kiskorúak ellen katolikus papok által elkövetetett szexuális visszaéléseket. Miért teremtette Isten úgy az embert, hogy ösztönösen vonzódjon a másik nem iránt, ha nem a gyereknemzés lett volt a célja? Éppen a katolikus egyház szegül ellen a "Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet!" isteni felszólításnak?

A fogyatkozó európai nemzetekben jelentősen növekedne a népszaporulat, ha a katolikus papok példamutató családi életet élve sok gyereket nevelnének. Hány férjet kereső fiatal nő örülne egy ilyen házasságnak? Nem kellene arra bíztatni a lakosságot, hogy a hiányzó munkaerő utánpótlásának biztosításának érdekében fogadja el a tömeges bevándorlás okozta hátrányokat, a papok bevonásával mi magunk is csökkenthetnénk a kóros népesség-fogyatkozást.

A mai világban sokkal több előnye lenne a papi cölibátus megszüntetésének, mint fenntartásának. Ha bölcs döntést akarna hozni a Szentszék, akkor a mai papság számára továbbra is engedné a cölibátust, de ösztönözné őket a családalapításra. Az új papok felszentelésénél pedig egyenesen megkövetelné az isteni biológiai törvények megtartására irányuló életvitel kialakítását.

Nagyon megnőne a katolikus egyház tekintélye a fiatalok körében egy ilyen intézkedés hatására, jelentősen gyarapodna a hívők száma, újra társadalomformáló tényezővé válhatna.

Kecskemét, 2014.

Kiss László igazságügyi szakértő